11.9.13

Đường luật thuận nghịch độc "Cây cảnh "CÂY CẢNH

Cây bảo gió mưa gọi phũ phàng
Đớn đau thân rễ uốn mênh mang
Ngày qua nắng đợi mai lầm lõ
Bóng khuất trăng chờ nguyệt bẽ bàng
Cay lệ mắt buồn năm tháng trãi
Lụy sầu tâm bận hạ đông sang
Hoài mong tiếc muộn duyên tùng cúc
Vay trả kiếp cành lá dở dang

CAYCANHMEKONG 12.2012

Đọc ngược

Dang dở lá cành kiếp trả vay
Cúc tùng duyên muộn tiếc mong hoài
Sang đông hạ bận tâm sầu lụy
Trãi tháng năm buồn mắt lệ cay
Bàng bẽ nguyệt chờ trăng khuất bóng
Lỡ lầm mai đợi nắng qua ngày
Mang mênh uốn rễ thân đau đớn
Phàng phũ gọi mưa gió bảo cây1 comment: