11.9.13

Vườn nguyệt quế khủng ở Bến Cát Bình Dương


http://caycanhmekong.tk/
0988868620
Cây nguyệt quế thân bay ngang 

Nguyệt quế lá trung 


Cành bay dài 3mVạn niên tùng Đài loan 


0988868620

1 comment: